Vznik a život včelárskeho spolku na dolných Kysuciach

     Do novembra 1948 mnohí včelári z Kysuckého Nového Mesta a okolitých obcí boli členmi okresného včelárskeho spolku v Žiline. Dňa 7. novembra 1948 sa na zakladajúcu včelársku schôdzu zišli kysuckí členovia okresného spolku zo Žiliny a z okolitých obcí KNM v budove bývalej meštianskej školy, aby založili včelársku organizáciu pod názvom Okresný včelársky spolok so sídlom v KNM.

 

Zakladajúci včelári (v počte 21) boli z obcí Vranie, Brodno, Oškerda, KNM, Malá Rudina, Rudina, Rudinská, Nesluša, Dunajov, Vadičov, Radoľa, Lopušné Pažite, Povina. Spolok mal v tom čase 52 členov, 427 včelstiev.
Prvý výbor pracoval v zložení predseda Andrej Šlopek, tajomník Pavol Pikna a členovia výboru Matúš Špirec, Alojz Mestický, Pavol Gašinec, Artúr Bager, Peter Gažo, Pavol Horváth, Alexander Kubík, Ondrej Kuchár, Martin Svrček.
V novembri 1988 organizácia oslávila 40 rokov a vykazovala 476 členov a 3128 včelstiev. Združovala všetky obce dolných Kysúc od Rudinky až po Čadcu. V tom čase boli v organizácii aj obce z Bystrickej doliny, ktorá sa však roku 1998 rozhodla založiť vlastnú organizáciu. Po tomto kroku sa logicky znížili aj
stavy včelstiev, aj počet včelárov v našej organizácii.
Organizácia žila bohatým včelárskym životom. V oblasti vzdelávania organizovala prednášky, kurzy – základy včelárenia, chov matiek, kurz šitia slamených rohoží a slamených úľov, kurz medového pečiva. Včelári absolvovali rôzne exkurzie a zájazdy:
– z posledných spomeňme autobusový zájazd na Oravu, dvojdenný zájazd na farmu v Kráľovej pri Senci, do Liptovského Hrádku, na Moravu do Pekařova, na včelársku stanicu do Zubří či Chlebovíc pri Frýdku-Místku, časté sú návštevy poľských priateľov.
V posledných rokoch sa naši včelári zúčastňujú národných včelárskych výstav – napríklad v Nitre, Bratislave, zúčastnili sa tiež exkurzie do závodu Medos v Galante.

V organizácii pôsobili vynikajúci včelárski odborníci a učitelia: Ľudovít Greguš – riaditeľ školy v Starej Bystrici, Pavol Horváth – farár z Vadičova, Pavol Kozák – riaditeľ školy v Ochodnici, Stanislav Šujanský – riaditeľ školy vo Vraní, Cyril Chovanec – lesník, Martin Nechala, Martin Liška, Jozef Mrekaj, Benedikt Čuntala, Adam Ďurana, František Nekoranec, učiteľky medového pečiva Margita Andelová, Zdena Damašková, pani Kohútová. Využívame aj vedomosti včelárov-záhradkárov Ing. Ivana Červenca, Ing.
Jozefa Čaradu a, pokiaľ mu zdravie slúžilo, aj priateľa Mihaldu. Pri tejto príležitosti ho pozdravujeme a prajeme uzdravenie.
Na Kysuciach nám prednášali a prednášajú včelárske kapacity:
Vojtech Križan, Dr. Koloman Novacký, Ing. Valent Čavojský, Ing. Milan Kresák, Dr. Jozef Čižmárik, Ing. Ján Hejtmánek, prof. Alexander Knapo, Ing. Michal Mačička, Dr. Jendreják, Tatiana Čermáková, Rudolf Moravčík, Emil Macura, Eduard Plonka, Ing. Ján Kopernický a mnohí iní.

Práca s mládežou
Roku 1970 organizácia evidovala 4 včelárske krúžky na základných školách – v Ochodnici (8 včelstiev, krúžok viedol Pavol Kozák), v Nesluši (3 včelstvá, Teodor Gondžúr), po dve včelstvá boli na školách v Snežnici (p. Galko), a Radoli (p. Macúš st.). Krúžky postupne zanikali – roku 1980 pracoval už len krúžok
v Ochodnici. Roku 1981 vznikol včelársky krúžok aj v Hornom Vadičove, viedla ho učiteľka biológie p. Mrekajová. V súčasnosti krúžky na školách už nefungujú, avšak začali sa podnikať kroky, aby vznikol krúžok na základnej škole v Povine. Roku 2008 organizácia prvýkrát usporiadala výtvarnú súťaž pre žiakov dolnokysuckých škôl Včely očami detí. Stretla sa s veľkým ohlasom, zapojilo sa do nej 11 škôl. Žeby sa v práci s mládežou začalo blýskať na lepšie časy?

Stav včelstiev a včelárov ZO SZV KNM
rok   počet členov     počet včelstiev

1948         52                    427
1952       130                    941
1956       111                    841
1960       107                    653
1964       103                    676
1968       275                 1 400
1972       357                 1 878
1976       430                 2 383
1980       456                 2 554
1984       466                 2 954
1988       476                 3 128
1989       473                 3 041
1990       473                 3 041
1991       448                 2 964
1992       413                 2 426
1993       372                 2 172
1994       341                 1 927
1995       345                 2 071
1996       333                 1 790
1997         ?                   1 627
1998         ?                   1 140
1999       122                    972
2000       118                    902
2001       135                 1 029
2002       145                 1 054
2003       120                    962
2004       110                 1 131
2005       112                 1 066
2006       116                 1 071

 

Družobná spolupráca
Prvá družobná spolupráca sa nadviazala roku 1972 so včelárskou organizáciou v Novom Jíčíně. Dobré vzťahy a spolupráca boli so susednými organizáciami z Čadce, zo Žiliny a z Jablunkova. Roku 1984 sa však družba s Novým Jíčínom nečakane skončila, keď v tomto meste bol zrušený okresný výbor aj s funkcionármi. Následne roku 1987, konkrétne 22. apríla, sa podarilo nadviazať družbu so základnými organizáciami Český Těšín a Těrlicko. K tejto družobnej dohode neskôr pristúpili aj včelári z poľských miest Dziengelow a Lubno. Za kvalitu družby hovorí, že existuje dodnes. Stretávame sa na výročných členských schôdzach, vymieňame si plány práce, zúčastňujeme sa odborných akadémií, zájazdov, kurzov, vymieňame si skúsenosti najmä v oblasti ošetrovania včelstiev. Priatelia Plonka a Galuška nás zasvätili do spôsobu ošetrovania včelstiev aerosólom. Pre včelára nie je nič krajšie, ako stretnúť sa na včelárskej stanici „Krasna“ pri Lubne alebo vo včelom mestečku U Gajdača v Dziengelowe a čo nevidieť aj v Těrlicku. Môžno smelo povedať, že keby sa družba rozsypala, osobné vzťahy ostanú, kým budeme
žiť. Majú hlboko zapustené korene. Tak ako v minulosti, aj dnes máme vynikajúce vzťahy so susednými organizáciami z Čadce, Bystrickej doliny, zo Žiliny. Nová generácia včelárov s nadšením pokračuje v družobnej spolupráci.

Je nádherné stretnúť sa na včelnici u priateľa Macuru – odborného učiteľa včelárstva, chovateľa matiek, včelárskeho výskumníka. Nejedenkrát nám prednášal, za čo mu patrí veľká vďaka. Učil nás bojovať s chorobami včiel, ako chovať matky, ako s láskou včeláriť. Je potešujúce, že aj po 60 rokoch naša organizácia žije a darí sa nám dobre. Evidujeme 145 včelárov, ktorí obhospodarujú takmer tisíc včelstiev. Stavy včelstiev sú v posledných rokoch stabilizované. Včelárime v úľoch typu Čechoslovák, „B“, Langstroth, Moravský univerzál, v zadákoch. Úle sú nádstavkové s nízkymi a vysokými nadstavcami. Môžu byť uteplené alebo neuteplené. Na dolných Kysuciach s včelstvami nekočujeme,
znáškové podmienky sú dosť dobré – medný výťažok je v priemere od 12 do 35 kíl na rodinu. Med je vysokej kvality, čo dokazujú certifikáty „Slovenský med“, ktoré Slovenský zväz včelárov udelil mnohým našim včelárom.

Včelárime a budeme včeláriť s láskou. Chráňme si včely, chráňme si naše drahé Kysuce!