2020

PLÁN PRÁCE ZO SZV KNM NA ROK 2020   Výborové schôdze:   09.01.2020 o 15.00 hod. 06.02.2020 o 15.00 hod. 05.03.2020 o 15.00…

Continue Reading →

Základná  organizácia  Slovenského  zväzu  včelárov    KYSUCKÉ NOVÉ MESTO       Pozýva svojich členov na           Výročnú členskú schôdzu, dňa 26.01.2020 o 09.00hod  v Kysuckom…

Continue Reading →