2020

PLÁN PRÁCE

ZO SZV KNM NA ROK 2020

 

Výborové schôdze:

 

 • 09.01.2020 o 15.00 hod.
 • 06.02.2020 o 15.00 hod.
 • 05.03.2020 o 15.00 hod.
 • 02.04.2020 o 15.00 hod.
 • 07.05.2020 o 15.00 hod.
 • 04.06.2020 o 15.00 hod.
 • 02.07.2020  o 15.00 hod.
 • 06.08.2020 o 15.00 hod.
 • 03.09.2020 o 15.00 hod.
 • 01.10.2020 o 15.00 hod.
 • 05.11.2020 o 15.00 hod.
 • 03.12.2020  o 15.00 hod.

Výročná členská schôdza:

 • 26.01.2020 o 09:00hod.,  Kysuckom Novom Meste +obed

Prednáška + Furák-Želovce-predaj medzistienok ,vykúp vosku a iné

Včelárska nedeľa:

 • 08.2020 o 10.00 hod  / Školská včelnica Povina /odborná prednáška/Sväta omša/

 

AKCIE

 • 18.01.202 Včelársky Ples  Kysucké Nove Mesto začiatok o 19:00hod
 • Včelársky krúžok pri ZŠ Povina-každý štvrtok od 14:30 do 16:00hod
 • x.05.2020 Mladý včelár .Krajská súťaž  včelnica Povina
 • 15.06.2020 -28.06.2020 mám rád prírodu a včielky + rezbárske a drotárske sympózium /Včelnica Povina-určené pre ZŠ a Stredne Školy okresu KNM +odborne prednášky + práca s drevom , kameňom a drôtom
 • súťaž o najlepší kysucký med a medovinu /02.08.2020
 • kurz samovýroba Brti-Brtnictvo +rezbárske sympózium Komunitná Včelnica Povina (15.06-28.06.2020)
 • brigáda –účasť novoprijatých členov povinná(marec-november)
 • brigáda Únia žien Povina /marec-august
 • podpis družobná dohoda október -november

 

Pre bližšie informácie alebo v prípade záujmu kontaktujte: Miloš Belan, predseda ZO SZV KNM – 0910 352 784, Ing. Marián Sága, tajomník – 041/423 31 39