Obežník: 01/01/2014


Obežník: 01/01/2014

Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Kys.N.Mesto

 

Vážený priatelia včelári/včelárky dovoľte aby som sa Vám prihovoril a zároveň Vás pozval na Výročnú členskú schôdzu dňa 26.01.2014 v Kysuckom Novom Meste,(Mestské Kultúrne Stredisko)

– Od 07:30 sa bude vymieňať vosk a zároveň si budete môcť zakúpiť potrebný včelársky materiál. Príde fi. p.Furaka zo ŽELOVIEC – (tak ako každoročne)

– Od 08:00 do 08:45 vyplácanie dotácie : Túto dotáciu si musí každý včelár prevziať osobne.

– Od 09:00 do 09:45 Výročná členská schôdza: na ktorú Vás srdečne pozývam, a tiež je potrebná vaša účasť. Musíme sa spoločne zamyslieť a dohodnúť nad ďalším smerovaním a financovaním zväzu. Chceme znížiť členský poplatok zo súčasných 7eur na 4eur. A tiež Vás chceme informovať o niektorých nových legislatívnych veciach a možnostiach čerpania peňazí z Európskych Fondov.

Podarilo sa nám zaregistrovať na čerpanie 2% dani fyzických osôb.

Chcem Vás poprosiť ,ktorý môžete a máte možnosť pomôcť nám touto formou, pomôžte, darujte 2% pre ZO SZV Kysucké Nové Mesto. Tieto peniaze budú použité na podporu a rozvoj včelárenia dolných Kysúc. Organizovanie prednášok, kurzov .V prípade otázok sa obráďte na dôverníkov alebo na členov výboru.

– O 10:00 príde zlatý klinec. Odborná prednáška p.Mudr. Hajdúšková – lekárka, včelárka. Pani doktorka vám rada poradí a pomôže s vašimi zdravotnými problémami. Výbor ZO SZV Vás srdečne pozýva spolu s vašimi rodinnými príslušníkmi a priateľmi.

Plánujeme Výtvarnú a literárnu súťaž ,,Včely očami detí“. Budeme radi ak sa zapojí čo najväčší počet detí. Zapojiť sa môžu školy ,škôlky, taktiež každý kto má chuť. Svojimi prácami môžete prispieť bez vekového rozdielu. Môžete posielať fotografie, alebo aj  rôzne práce. O šikovnosti vašich rúk sme sa už presvedčili. Práce budú vyhodnotené odbornou komisiou a tie najkrajšie budú ocenené večnými cenami. Práce ktoré oslovia komisiu budú poslané na celonárodnú súťaž. 

Počas leta plánujeme včelársku nedeľu, dňa 03.08.2014 o 09:00hod. Pravdepodobne na školskej včelnici Povina, ako alternatívu mame pripravenú Ochodnicu, počas včelárskej nedele bude prednáška .

Máme v pláne aj zájazd : Na včelársku farmu a cestou sa zastavíme v skanzene Kráľova Pri Senci.

Na jeseň plánujeme v spolupráci zo záhradkármi veľkú včelársku výstavu spolu s prednáškou a súťažou o Naj Med Dolných Kysúc.

Chcem vás porosiť o účasť, môžete prezentovať vaše výrobky predstaviť kvalitu nášho medu a tak prispieť svojou troškou k pritiahnutiu mladej generácie k tomuto krásnemu koníčku.

 

Vybor ZO SZV Kys.Nové Mesto 02.01.2014

 

Predseda ZO SZV: Miloš Belan