Výtvarný plenér v Kysuckom včelíne Povina

ZO SZV KNM a ZUŠ KNM Vás pozývajú na:

Výtvarný plenér v Kysuckom včelíne Povina

Kysucký včelín Povina okres Kysucké Nové Mesto

Dňa: 14.-17.6.2016

Organizátor: Slovenský zväz včelárov Kysucké Nové Mesto

Zodpovedný vedúci: Miloš Belan Predseda

Realizátor: Základná Umelecká Škola v Kysuckom Novom Meste

Zodpovedný vedúci: Ján Rajtek Pedagóg

Realizácia: Tvorba drevených objektov a plastík do dreva, dekoračná

maľba na kameň a drevo

Účel: Estetické a obsahové dotvorenie exteriéru Kysuckého včelína

v Povine

Účastníci realizácie: 14.-15. Roční žiaci výtvarného odboru Základnej

Umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste. Počet účastníkov

10+pedagóg.