Vyhodnotenie súťaže včely očami detí

Skončil sa 4.ročník literárnej a 5.ročník výtvarnej súťaže.

                             Fotografie nájdete  tu.

Do výtvarnej súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ Krásno nad Kysucou, ZŠ Raková, ZŠ

Nesluša, ZŠ Lodno, ZŠ Rudina, ZŠ Povina, ZŠ Kysucký Lieskovec, ZŠ Ochodnica, Špeciálna

škola Kysucké Nové Mesto, SOŠ Strojnícka Kysucké Nové Mesto, ZŠ Horný Vadičov, ZŠ

Dolinský Potok, ZŠ Rudinská, ZŠ Paláriková Čadca.

 

Do literárnej súťaže sa zapojili žiaci zo ZŠ Lodno, Gymnázium Kysucké Nové Mesto,

ZŠ Krásno nad Kysucou, ZŠ Kysucký Lieskovec a Špeciálna škola Kysucké Nové Mesto.

 

Práce boli vyhodnotené odbornou komisiou ZO SZV KNM a Krajskou organizáciou

slovenkého zväzu včelárov. Komisia bola zložená z členov Miloš Belan, Miroslav Káčerík,

Štefan Korista, Milan Vavrica. Literárne práce boli konzultované so spisovateľom, rodákom

z Kysúc, Dušanom Mikolajom.

 

Mimoriadna cena ZO SZV KNM bola udelená Anita Vršková Svrčinovec, za prácu

najznámejší slovenský včelár Jozef Kroner (portrét). Dané dielo bude vystavené v priestoroch

ukážkovej Včelnice Povina. Pani Vrškovú osobne pozývam dňa 6.8.2017 na Včelársku

nedeľu do Poviny, kde jej bude odovzdané ocenenie.

 

Literárne práce budú v rámci možností uverejnené v regionálnych týždenníkoch,

v chystanej včelárskej publikácií v roku 2018 a v odbornom časopise Včelár. Výtvarné práce

budú vystavené počas včelárskych akcií konaných ZO SZV KNM, počas včelárskej nedele

konanej dňa 6.8.2017 na ukážkovej Včelnici v Povine a počas konania záhradkárskych výstav

v regióne Dolných Kysúc.

 

Ocenenie víťazných prác detí prebehne v priebehu mesiacov marec, apríl predsedom

ZO SZV a dôverníkom danej obce (mesta). ZO SZV KNM si dovoľuje touto cestou pozvať

žiakov, učiteľov, širokú laickú verejnosť v dňoch od 12.6. – 30.6.2017 na ukážkovú Včelnicu

v Povine, kde bude prebiehať akcia História včelárenia /Moderné včelárenie. Súbežne s danou

akciou bude prebiehať rezbárske sympózium na tému: Včielky a príroda + Zvieratá žijúce vo

voľnej prírode na Kysuciach.

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VČELY OČAMI DETÍ

4. ROČNÍK, LITERÁRNA ČASŤ

 

1.KATEGÓRIA

 1. miesto: Nešťastná včielka

(Tatiana Čimborová, Kristína Frišová, Tomáš Kmeť /ZŠ Kysucký Lieskovec)

2. miesto: Včelárstvo a včely

(Mária Chovaniaková /Špeciálna ZŠ Kysucké Nové Mesto)

3.miesto: Včielka

(Alexandra Mikolajová, Tamara Vnuková, Andrea Chyláková /ZŠ Kysucký Lieskovec)

 

2.KATEGÓRIA

1.miesto: Život včiel

(Aneta Kamenišťáková /ZŠ Krásno nad Kysucou, Mládežnícka ulica)

2.miesto: Včela

(Augustín Hmíra /ZŠ Kysucký Lieskovec)

3.miesto: O milej včielke  

(Lucka Mlíchová, Lucka Šupolová, Viktória Konkoľová/ ZŠ Kysucký Lieskovec)

 

3.kategória

1.miesto: Ja, Včela

(Rebeka Rebrošová, Svetlana Podoláková/ ZŠ Krásno nad Kysucou, Mládežnícka ulica)

2.miesto: Pomocníčka

(Erik Šutý/ ZŠ Kysucký Lieskovec)

3.miesto: Sladkosť

 

(Dávid Kuriak /ZŠ Kysucký Lieskovec)

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE VČELY OČAMI DETÍ

5. ROČNÍK, VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

 

1.KATEGÓRIA

1. miesto: Stanka Backová, ZŠ Krásno nad Kysucou

2. miesto: Katarína Dávidiková, ZŠ Horný Vadičov

3.miesto: Tobias Šutý, ZŠ Kysucký Lieskovec

 

2.KATEGÓRIA

1.miesto: Daniel Šimek, Dominik Trlica, ZŠ Krásno nad Kysucou

2.miesto: Martin Maček, ZŠ Rudina

3.miesto: Martin Gundáš, ZŠ Nesluša

 

3.KATEGÓRIA

1.miesto: Rebeka Srnanková, Petra Obrková, ZŠ Kysucký Lieskovec

2.miesto: SOŠ Strojnícka KNM

 

3.miesto: kolektívna práca žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení Čadca


 

Viac informácií: milsobelan@gmail.com