API domček

Na komunitnej včelnici sme začali realizovať nový projekt- API domček.

Apiterapia sa zoaberá účinkami rôznych včelích produktov na ľudský organizmus.

Cieľom tohto projektu je vybudovať API domček, kde budú môcť návštevníci vdychovať včelí vzduch priamo z úľov.

Tento projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne.