V. Ročník Výtvarnej súťaže – Včely očami detí

Z.O. SZV v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje

 

V. ročník – Výtvarnej súťaže


VČELY OČAMI DETÍ

 

Pre deti základných, stredných a umeleckých škôl v pôsobnosti okresu KNM a priľahlých dedín /vrátane Krásna nad Kysucou a Dunajova/ a Žilinského kraja.

 

Vyhlasovatelia súťaže:

Slovenský zväz včelárov Z.O. v Kysuckom Novom Meste

Regionálna zložka Žilinského samosprávneho kraja

 

Téma súťaže:

-Voľná tvorba žiakov

-Život včiel

-Práca so včelami

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci zo základných, stredných škôl, študenti vysokých škôl a dospelí. Do súťaže sa môžu zapojiť súťažiaci so svojimi prácami z oblasti výtvarnej tvorby v 3 kategóriach:

 

1.Kategória žiaci ZŠ pre 1-5 ročník

2.Kategória – žiaci ZŠ pre 6-9 ročník

3.Kategória – stredné školy, dospelí a spoločné práce

 

  • Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a neprihlásené do inej súťaže.

  • Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota menovaná vyhlasovateľmi súťaže.

  • Súťažné práce budú vystavené v DK KNM počas výstavy včelárov a záhradkárov.

  • Najkrajšie práce postúpia do celoslovenskej včelárskej súťaže.

 

Vyhlásenie súťaže: január 2016

Uzávierka súťaže: 30.04.2016

Vyhodnotenie súťaže: jún 2016

 

Práce posielať na adresu:

Miloš Belan, Lodno 170 023 34

Alebo osobne do kancelárie Z.O. SZZ na Belanského ulici.

Bližšie informácie na tel. čísle 0910 352 784 

Alebo e-mailom: milosbelan@gmail.com