Platforma v korunách stromov

V snahe o udržateľnejší a ekologickejší spôsob chovu včiel, včelári na celom svete hľadajú nové a inovatívne spôsoby, ako vytvárať vhodné prostredie pre včely a zároveň minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie. Jedným z revolučných prístupov k včelárstvu je postavenie platformy v korunách stromov, na ktorej sú umiestnené ule. Tento nový spôsob chovu včiel otvára cestu k zlepšeniu životných podmienok včiel a podporuje biodiverzitu v lesných ekosystémoch.

Tanto projekt bol podporený: Nadáciou Slovenskej sporiteľne, vrámci programu Pre budúcnosť 2023.

Včelári, ktorí implementujú tento inovatívny spôsob chovu včiel, môžu zažívať viacero prínosov. Jedným z nich je zvýšená kvalita včelieho medu v dôsledku lepšieho prístupu včiel k rôznym druhom kvetín v lesných oblastiach.

Platforma bude slúžiť členom aj všetkým návštevníkom včelnice.