Európsky zbor solidarity

V roku 2021-2022 sme na komunitnej včelnici relaizovali projektu „Deti na včelnici“.

Realizáciou projektu sme chceli dostiahnuť:
-vytvoriť vhodný priestor na stretávanie sa pre včelárov, pre sympatizantov ale aj pre ľudí, ktorí sa len zaujímajú o včelárstvo a aj takto zvýšiť návštevnosť včelnice
-šíriť povedomie o včelárstve a motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali aj o tradičné remešlá
-prepájať aktívnu komunitu včelárov s mladými ľuďmi a tak rozvíjať aj život na dedine a poskytovať možnosti na kultúrne vyžitie na komunitnej včelnici

Ciele projektu teda boli vytvorenie vhodného prostredia pre miestnu komunitu včelárov, šírenie povedomia o včelárení medzi mladými ľuďmi.

Fotky z celého projektu je možné vidieť tu: https://drive.google.com/drive/folders/14NOUvYI5W_8HO8Y2IIEiNZTYrQwLGUJ-?usp=sharing