2020

PLÁN PRÁCE ZO SZV KNM NA ROK 2020   Výborové schôdze:   09.01.2020 o 15.00 hod. 06.02.2020 o 15.00 hod. 05.03.2020 o 15.00…

Continue Reading →